Παρακολούθηση και Analytics για ενεργοποίηση της πιστοποίησης τμημάτων AM

1
Παρακολούθηση και Analytics για ενεργοποίηση της πιστοποίησης τμημάτων AM

Με μια τεχνολογική βάση που κατανοεί την οπτική και τη μετάδοση ακτινοβολίας, την απόκτηση αισθητήρων και χωρικών δεδομένων, την αρχιτεκτονική υπολογιστών αιχμής υψηλής απόδοσης, τη νέα παραγωγή μετρήσεων που έχει πλέον συνεισφέρει σε παγκόσμιους χώρους αποθήκευσης ASTM, την οπτικοποίηση και τη διάγνωση ελαττωμάτων και πολλά χρόνια έρευνας για ανώμαλα δεδομένα, η διαδικασία για την πιστοποίηση και πιστοποίηση AM μπορεί επιτέλους να πραγματοποιηθεί. Αυτό που αντιμετωπίζεται επίσης είναι η συνειδητοποίηση ότι καθώς η τεχνολογία ωρίμαζε, η αυτόνομη στη διαδικασία παρακολούθησης των αναλύσεων δεδομένων «AIPQM» για την πιστοποίηση εξαρτημάτων και τη διατήρηση της ποιότητας κατασκευής της παραγωγής, έπρεπε να φτάσει από ανάγκη εργασίας και δεξιοτήτων, για να μειωθεί η αναλυτική επιβάρυνση της μηχανικής.

Schreibe einen Kommentar