3 στρατηγικές για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των νέων

13
3 στρατηγικές για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των νέων

Κάθε χρόνο περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια μαθητές εγκαταλείπουν το γυμνάσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες—που κατανέμεται σε 7.000 μαθητές κάθε μέρα. Φεύγοντας από το Λύκειο έχει σημαντικές επιπτώσεις για το υπόλοιπο της ζωής ενός μαθητή, συμπεριλαμβανομένων σημαντικά υψηλότερων ποσοστών ανεργίας, φτώχειας, κατάθλιψης, χρόνιων σωματικών και ψυχικών ασθενειών, φυλάκισης, ακόμη και μικρότερη διάρκεια ζωής.

Μεταξύ των μαθητών που δεν ολοκληρώνουν το Λύκειο, Πάνω από το 20 τοις εκατό το έκαναν λόγω πρώιμης έναρξης ψυχιατρικών διαταραχώνμε τις διαταραχές της διάθεσης να είναι οι πιο συχνές.

Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, καθώς οι ΗΠΑ γνώρισαν πρόσφατα σημαντικές αυξήσεις στους αγώνες με την ψυχική υγεία των νέων. Τον Οκτώβριο του 2021, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, η Αμερικανική Ακαδημία Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων και η Ένωση Νοσοκομείων Παίδων κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην ψυχική υγεία των παιδιών, μαζί με τον Γενικό Χειρουργό που εκδίδει α εθνική συμβουλευτική στον απόηχο των ανησυχητικών αυξήσεων στον επιπολασμό των προκλήσεων ψυχικής υγείας.

Υπήρξαν αρκετοί καταλύτες σε αυτούς τους αυξανόμενους αριθμούς, συγκεκριμένα η πανδημία COVID-19 που επιδείνωσε πολύ τις προκλήσεις με την ψυχική υγεία των εφήβων. Σύμφωνα με νέα δεδομέναπερισσότερο από το ένα τρίτο (37 τοις εκατό) των μαθητών γυμνασίου ανέφεραν ότι βιώνουν κακή ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και το 44 τοις εκατό ανέφερε ότι ένιωθε επίμονα λυπημένος ή απελπισμένος κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Επιπλέον, έχουμε δει επίσης τεράστια άνοδο σε θέματα ψυχικής υγείας με τα κινητά τηλέφωνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γίνονται κυρίαρχα στη νεολαία του έθνους μας. Πολλές μελέτες έχουν βρει Μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του αυξημένου κινδύνου κατάθλιψης, άγχους, μοναξιάς, κοινωνικής απόσυρσης και σωματικής βίας – όλοι οι παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν σε κακή ακαδημαϊκή επίδοση και τελικά στους μαθητές να εγκαταλείψουν οριστικά το γυμνάσιο.

Τα ζητήματα ψυχικής υγείας επηρεάζουν μαθητές από όλα τα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, ωστόσο, μαθητές που το σύστημα δεν έχει προσεγγίσει, συμπεριλαμβανομένων τους εξαθλιωμένους και έγχρωμα παιδιά, επηρεάζονται περισσότερο. Αυτό οφείλεται σε μυριάδες παράγοντες που αφορούν συστημικά ζητήματα, όπως: εμπόδια κόστους θεραπείας, φυλετικά εμπόδια, δυσκολία πλοήγησης σε περίπλοκα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλισης, αδυναμία γονέων να πάρουν άδεια από την εργασία για να παρακολουθήσουν συνεδρίες προσωπικής θεραπείας, στίγματα που σχετίζονται με την αναζήτηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας, έλλειψη ψυχικής υγείας επαγγελματιών υγείας με αποτέλεσμα μεγάλους χρόνους αναμονής για ραντεβού και εσφαλμένη διάγνωση προβλημάτων ψυχικής υγείας ως ζητήματα συμπεριφοράς.

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Συντελεστές μέσων eSchool (Προβολή όλων)

Schreibe einen Kommentar